Historie Bratislavy

Bratislava, stejně jako celé Slovensko, má velmi bohatou a zajímavou historii, kterou dokládá velké množství památek, které naleznete po celém městě. I proto je Bratislava častým cílem mnoha turistů, kteří sem jezdí na dovolenou. Především v poslední době se z města stává velmi oblíbená turistická destinace. Cestovní ruch tak velmi pomáhá slovenské ekonomice, která na něm začíná být stále více závislá.

Podle historiků byla oblast Bratislavy osídlena už v období neolitu. Prvními obyvateli byly Keltové, po kterých přišli Germáni, Slované a Avaři. Od 7. století bylo město součástí Sámovy říše, později se připojilo k Velkomoravské říši a po jejím zániku se stalo součástí Uherského státu. V době, kdy maďarský Budín obsadili Osmané, se dokonce stalo hlavním městem celých Uher. O toto postavení přišlo za vlády Josefa II., který nechal hlavním městem opět vyhlásit Budín. V 19. století se Horní Uhry připojily k Čechám, Moravě a Slezsku a tak vzniklo Československo. V roce 1968 se v rámci socialistické federace stala Bratislava hlavním městem a po jeho rozpadu vznikla samostatná Slovenská republika s Bratislavou jako hlavním městem.

17. století (Bratislava)Bratislava je se svou více než dva tisíce let starou historií v tomto směru unikátním místem, kde historii, jednoduše řečeno, neuniknete. Na každém rohu potkáte ve městě památku upozorňující na konkrétní historické období a celková atmosféra Bratislavy by se tak dala popsat jedním slovem – starobylá. Vzhledem ke své strategické poloze na břehu Dunaje a zároveň na jedné z přirozených hranic s východem se zde střetával velký počet kultur, což také určilo ráz města tak, jak ho známe dnes.


Především úrodná půda v okolí Dunaje měla za následek, že byla oblast dnešní Bratislavy osídlena už v dobách neolitu, o čemž máme některé letmé náznaky z archeologických vykopávek. První souvislé osídlení se pak připisuje Keltům, kteří zde měli v letech 400 – 50 př. n. l. vlastní opevněné sídliště a dokonce s tehdejší mincovnou. Ti byli ale později vytlačeni Germány, kteří zde ustanovili jedno z center jejich říše. Při stěhování národů počaly prakticky první spory, které Bratislava pamatuje, a to mezi Avary a Slovany. Úspěšnější byli Slované, když bylo tehdejší Nitranské knížectví v 9. století připojeno k Velkomoravské říši.

Hlavní náměstí (Bratislava)Všechna výše zmíněná fakta o prapočátcích Bratislavy by se dala zařadit do jakéhosi nejstaršího období, které nemělo na tvář dnešního města tak zásadní dopad. Pravým opakem je ale období uherské, kdy byla Bratislava součástí uherské monarchie a to téměř tisíc let. Výrazné změny započal už vůbec první král v Uhrách, kterým byl Štěpán I., a který se zaměřil především na náboženský rozvoj. Utužoval se ale i strategický význam města, když zde byl vystavěn jeden z nejlépe opevněných hradů celé monarchie. Poté už se začala naplno projevovat důležitá úloha města, když bylo ve 13. století prakticky pod neustálým útokem Mongolů, kterým se ale nikdy nepodařilo město a hrad dobýt. Důležitými mezníky jsou pak rok 1291, kdy obdržela Bratislava městská práva, a 1436, kdy dostala od Zikmunda Lucemburského vlastní erb. V roce 1465 pak zde byla postavena první univerzita na území Slovenska – Academia Istropolitana.


Velký význam také získala Bratislava po vpádu Osmanských Turků, kteří dobyli Budín (tehdejší centrum říše), a Bratislava se tak stala na více než 250 let hlavním městem. Tento rozkvět trval i za vlády Marie Terezie, která omezila městské hradby a započala výstavbu velkých parků. Vše ukončil až Josef II., který přestěhoval centrum zpět do Budína a korunovační klenoty nechal odvést do Vídně. Ohromné ztráty pak Bratislava utrpěla v průběhu Napoleonských válek, když se zde střetával velký počet vojsk a především Napoleon byl při obléhání naprosto nekompromisní.

Nový most (Bratislava)Zároveň je ale Bratislava symbolem velkého technického pokroku, když byla při prosazování nových vynálezů vždy mezi prvními své doby. Nejznámější je pravděpodobně koněspřežka do Svatého Jury z roku 1840, nebo železnice do Vídně a Budapešti z doby okolo roku 1850. Ihned poté následovala modernizace městského osvětlení, které začalo být poháněné plynem, a v roce 1895 vznikla i tramvajová síť, která byla plně elektrifikovaná a patřila mezi první na území tehdejšího Československa.

Copyright © 2024 Bratislava | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz
Doporučujeme: Navštivte s námi největší města světa, Litvu nebo rovnou celou Ameriku. Co říkáte na Dovolenou v Rakousku, ve Španělsku, na řeckém Korfu, nebo ve francouzském Saint-Tropez? Nebaví vás známé země? Podívejte se do neprobádané Indie... Podívejte se do italských Benátek, popřípadě ruské Moskvy. Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!